MK | AL | EN

20.08.2021

NJOFTIM
Agjencia e Punësimit e Republikës së Maqedonisë së Veriut informon shfrytëzuesit e shërbimeve të institucionit, se zyrat e disperzuara të Qendrës së Punësimit të Shkupit, të vendosura në Kisela Vodë dhe Çento, përkohësisht do të jenë jashtë funksionit.
Zyra e disperzuar në Kisela Vodë nuk do të funksionojë nga 23 gusht 2021 deri më 3 shtator 2021, ndërsa zyra e disperzuar në lagjen Çento nuk do të punojë nga 23 gusht 2021 deri më 10 shtator 2021. Pas periudhës së përmendur, zyrat përsëri do të jenë në funksion.
Ndërkohë, ftojmë qytetarët që shfrytëzojnë shërbimet e këtyre zyrave të disperzuara, në mënyrë që të marrin shërbimet e nevojshme në fushën e punës së APRMV-së, të drejtohen në zyrat më të afërta të disperzuara ose në Qendrën e Punësimit të Qytetit të Shkupit.
Në shtojcë ju dorëzojmë linkun me vendndodhjet e të gjitha zyrave të disperzuara të Qendrës së Punësimit të Qytetit të Shkupit

Vendndodhjet e zyrave të disperzuara