MK | AL | EN

Këshilli Drejtues i Agjencisë përbëhet nga nëntë anëtarë nga radhët e profesionistëve me njohuri ose përvojë në fushën e veprimit, pesë prej të cilëve emërohen nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe dy përfaqësues emërohen nga Organizata e Punëdhënësve dhe Sindikata Përfaqësuese për një periudhë katër vjeçare, me të drejtë të rizgjedhjes.

ANËTARËT E BORDIT DREJTUES:

  • Angel Dimitrov - Kryetar
  • Valentina Shaurek - Zëvendëskryetare
  • Maja Millosavleviq 
  • Orhan Barov
  • Ljupka Stojanovska
  • Bllagica Ristova 
  • Belinda Nikollovska
  • Zoran Mironovski
  • Pavel Trendafilov