Агенцијата за вработување на РМ, претставувана од директорот Билјана Јовановска, учествуваше на 9-тиот состанок на Одборот на генерални директори на јавните служби за вработување од државите од ЕУ, каде за првпат беше поканета да учествува и Агенцијата за вработување на Република Македонија. 
Настанот се одржа во периодот 7-8 јуни 2018 во Софија, Република Бугарија, во рамките на бугарското претседателство со ЕУ