MK | AL | EN

🌐 Dëshironi të filloni një karrierë në IT industrinë?

 📣 Nëse jeni person i ri i papunë, nën moshën 40 vjeç ,me arsim të mesëm të përfunduar, mos e humbisni këtë mundësi për të fituar aftësi të avancuara për IT falas.