MK | AL | EN

12.08.2021

FET me shkresë për realizimin e suksesshëm për Garancionin e të rinjëve në RMV.

Fondacioni europian i trajnimit (European training foundation ) sot në faqen e saj zyrtare publikoi një artikull kushtuar zbatimit të suksesshëm të projektit për Garancinë e të rinjve në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Vendi ynë është i pari në rajon që nuk është anëtar i Bashkimit Europian dhe për të katërtin vit me radhë po zbaton me sukses projektin e Garancisë për të rinjtë.

Të vetëdijshëm për rëndësinë e punësimit në krijimin e të ardhmes së të rinjve, një nga fokuset kryesore ku po punojmë me përkushtim, është integrimi i të rinjve në tregun e punës.

Projekti i Garancisë së të rinjve është vendimtar në luftën kundër papunësisë së të rinjve, sepse nëpërmjet saj ne inicojmë integrimin e shpejtë të të rinjve në tregun e punës dhe parandalojmë papunësinë e tyre afatgjatë - theksoi drejtori i APRMV-së Abdush Demiri në deklaratën e tij dhënë Fondacionit Europian të Trajnimit.

https://www.etf.europa.eu/en/news-and-events/news/north-macedonias-youth-guarantee-knocking-back-numbers-neets